Uluslararası Tanınmış Yayınevi Olduğumuza Dair Belge

Serüven Yayınevi, 2001 yılından beri aktif yayıncılık hayatına devam etmektedir.

“Serüven Yayınevi”, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Mart 2023 Dönemi Doçentlik Başvuru Şartları’nda belirtilmiş tanıma göre “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” statüsündedir.

ÜAK söz konusu tanımı; “Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi” ifadesine yer verilmektedir. (http://www. uak.gov.tr/?q=node/85#2018N).

Aynı zamanda akademisyen yazarlarımızca yayınevimize sıklıkla başvurulduğu üzere, “Akademik Teşvik Ödeneği” yönetmeliğinde belirtilen tanıma göre beş (5) yıl şartını sağlıyor olup, kurulduğu 2001 yılından itibaren uluslararası düzeyde, düzenli basım ve 20’ den fazla ülkede dağıtım faaliyetlerini yürütmektedir.

17 Ocak 2020 tarihinde güncellenmiş Akademik Teşvik Yönetmeliği’ndeki tanıma göre de tüm temel alanlarda “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” statüsündedir. “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (17 Ocak 2020, Resmî Gazete Sayı: 31011, Karar Sayısı: 2043) yayımlanmıştır. Adı geçen Yönetmelikte 3. maddenin 1. fıkrasının (l) bendine ”düzenli faaliyet yürüten”, ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkçe dışındaki dillerde” ibaresi eklenmiştir. Yayınevimizin “TÜRKÇE DIŞINDAKİ DİLLERDE” tüm temel alanlarda en az 20 (YİRMİ) adet yayını bulunmaktadır.

1300’ün üzerinde kitap yayımlayan firmamız, Türkçe ve diğer dillerde, yerli ve yabancı yazarlar tarafından hazırlanan eserleri okuyucuyla buluşturmuştur.

Ek listelerde yayınevimiz tarafından T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca belirlenmiş doçentlik temel alanlarına ve Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre yayımlanmış bazı kitap listelerimiz ve yayınevimizce yayımlanan ve ülkemiz dışında bilinen / tanınmış çeşitli üniversite kütüphanelerinin kataloglarında yer alan kitaplarımız sıralanmıştır.

 

Listeyi İndirmek İçin Tıklayınız  

WHATSAPP 0 543 767 57 65 YAZARLARIMIZ